Thông báo Tuyển sinh học sinh tăng động giảm chú ý tham gia dự án

08 tháng 08/2021

Năm 2021, được sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thực hiện họat động "Ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRapeutic nhằm nâng cao kĩ năng nhận thức của học sinh tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh học sinh tham gia các nội dung.

Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRapeutic phiên bản Tiếng Việt nhằm phát triển nhận thức của học sinh tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi.

Tiêu chí: Trẻ tham gia hoạt động cần đạt tất cả các tiêu chí như sau:

- Có biểu hiện tăng động giảm chú ý không kèm các khó khăn đặc thù khác như rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ (Theo các biểu hiện đính kèm);

- Trong độ tuổi 6 đến 12;

- Không có tật khúc xạ;

- Chỉ số trí tuệ IQ > 70.

Thời gian: Từ 01/8 đến 30/12/2021

Địa điểm: TP. Hà Nội

Quyền lợi của học sinh:

- Được đánh giá đầu vào hoạt động (đánh giá tật khúc xạ, mức độ tăng động giảm chú ý, chỉ số trí tuệ). Những học sinh không đủ tiêu chí sẽ không không tiếp tục tham gia hoạt động tiếp theo;

- Được trực tiếp sử dụng phần mềm thực tế ảo VRapeutic phiên bản Tiếng Việt theo lộ trình nhà cung cấp đề xuất;

- Được đánh giá đầu ra sau hoạt động.

Nghĩa vụ: Gia đình và học sinh tham gia hoạt động cần tuân thủ một số yêu cầu về thời gian, quy định sử dụng hình ảnh trong bản cam kết tham gia đính kèm.

Mọi thông tin xin vui lòng tham khảo: 

Tập tin đính kèm
Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới