TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI VÀ NHÂN BẢN SÁCH GIÁO KHOA CHỮ NỔI CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT NHÌN

05 tháng 06/2023

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ngày 27/8/2021, Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tiến hành việc chuyển đổi các bộ sách giáo khoa mẫu của 03 bộ sách theo chương trình phổ thông 2018: Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo.

Sau giai đoạn 1, các sản phẩm đã đạt được gồm:

          - Lớp 1, Lớp 2: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức.

          - Lớp 6: Ngữ Văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục công dân, Công nghệ, Lịch sử và Địa lý.

Bên cạnh đó, các dữ liệu bản mềm và sách mẫu chuẩn đã chỉnh sửa được lưu tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Chế bản sách được lưu tại các đơn vị có nguồn lực in sách giáo khoa chữ nổi để sẵn sàng cho việc in khi các đơn vị/cá nhân có nhu cầu đặt hàng in bao gồm: Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Như vậy, sau 02 năm triển khai hoạt động chuyển đổi sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị. Nhóm chuyển đổi đề xuất một số kiến nghị như sau:

  • Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và TECHCKK chỉ đạo các tỉnh cung cấp thông tin về học sinh có nhu cầu SGK theo nhóm điều kiện gia đình: 1) Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, gia đình cận nghèo; 2) Nhóm khác. Từ đó, làm căn cứ cho số lượng sách cần in trong năm học 2022 – 2023. 
  • Giao cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiếp tục: 1) Chuyển đổi SGK chữ nổi lớp 3,7,10; 2) Tổ chức in nhân bản và quản lý cấp phát SGK cho địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ sách giáo khoa mẫu.

Media/1_TH1058/Images/chu-noi-1.jpg
Media/1_TH1058/Images/chu-noi-2.jpg
Media/1_TH1058/Images/chu-noi-3.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới