Bảo vệ Thuyết minh đề tài cấp Viện đợt 1 năm 2021

08 tháng 04/2021

Thực hiện Quyết định 127/QĐ – VKHGDVN ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Viện thực hiện từ năm 2021 (đợt 1), sáng ngày 7/4, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Viện năm 2021 (đợt 1). Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá thuyết minh của đề tài, kết quả của Hội đồng là căn cứ đề nghị Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xác định đề tài được tuyển chọn.

Tham gia bảo vệ Thuyết minh đề tài, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tham gia bảo vệ 02 thuyết minh.

Thuyết minh đề tài số 12 “Xây dựng bài tập bổ trợ đọc hiểu cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018” do Ths. Phạm Hà Thương làm chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài là: “Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn những khó khăn về đọc đề xuất bài tập bổ trợ đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”. Đề tài được khảo sát và thử nghiệm tại trường TH Thực Nghiệm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Media/1_TH1058/Images/detai-v.jpg

Ths Phạm Hà Thương trình bày thuyết minh đề tài

Thuyết minh đề tài số 13 “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà” do Ths. Trịnh Thị Thu Thanh làm chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài là “Trên cơ sở Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà, xây dựng được cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”. Đề tài được khảo sát và thử nghiệm tại các cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ khiếm thị đa tật và gia đình có trẻ khiếm thị đa tật tại Hà Nội.

Hội đồng tuyển chọn đã góp ý các thuyết minh đề tài cần xác định khung cơ sở lý luận một cách khoa học, xác định trọng tâm mục tiêu nghiên cứu, giới hạn nội dung nghiên cứu và khách thể khảo sát phù hợp với điều kiện thực tế. Các thuyết minh đề tài cần được chỉnh sửa hoàn thiện trước khi triển khai thực tế.

 

Dịch vụ trung tâm

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm